Монастириська районна рада

Зняття арешту з майна у виконавчому провадженні

Переглядів: 591

Виконавець під час проведення виконавчих дій вчиняє примусові заходи щодо виконання рішень, серед таких дій є накладення арешту на майно та кошти боржника.

Арешт накладається шляхом винесення виконавцем:

 • постанови про арешт коштів боржника, які містяться на банківських рахунках;
 • про арешт майна боржика;
 • постанови про опис арешт майна (коштів)боржника.

Після того, як виконавець вчинив такі дії боржинк не може вчиняти будь-які дії щодо відчуження майна та ін.

Підставою для зняття арешту з майна (коштів) боржника у виконавчому провадженні є:

 • закінченнявиконавчогопровадження на підставістатті40 Закону України «Про виконавче провадження» (крім випадків коли визнано боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури, закінчене виконавче провадження за судовим рішенням, винесеним у порядку про забезпечення позову чи вжиття запобіжних заходів,  нестягнення виконавчого збору або витрат виконавчого провадження, нестягнення основної винагороди приватним виконавцем);
 • повернення  виконавчого документа до суду, який його видав;
 • скасування судом заходів забезпечення позову за завершеним виконавчим провадженням;
 • надходження на рахунок органу державної виконавчої служби, рахунок приватного виконавця суми коштів, стягнених з боржника, необхідної для задоволення вимог усіх стягувачів, стягнення виконавчого збору, витрат виконавчого провадження та штрафів, накладених на боржника за завершеним виконавчим провадженням.

Після настання таких підстав арешт, накладений на майно (кошти) боржника, знімається, відомості про боржника виключаються з Єдиного реєстру боржників та реєстру обтяжень, скасовуються інші вжиті виконавцем заходи щодо виконання рішення.

Щодо опису й арешту майна, то відповідно до статті 59 Закону України «Про виконавче провадження» особа, яка вважає, що майно, на яке накладено арешт, належить їй, а не боржникові, може звернутися до суду з позовом про визнання права власності на це майно і про зняття з нього арешту.

На підставі рішення суду про зняття арешту з майна боржника, яке набрало законної сили, арешт з такого майна знімається згідно з постановою виконавця не пізніше наступного дня, коли йому стало відомо про такі обставини.

Також керівник відділу ДВС, якому підпорядкований виконавець у разі виявлення порушення порядку накладення арешту, встановленого цим Законом, своєю постановою знімає арешт з майна боржника.

Якщо з банківської установи надійдуть документи, які підтверджують, що на кошти, які знаходяться на рахунку, заборонено звертати стягненнявиконавець зобов’язаний зняти арешт з нихне пізніше наступного робочого дня з дня надходження таких коштів. Пунктом 2 частини 2 статті 48 Закону України «Про виконавче провадження» визначено перелік коштів на рахунках боржника на які забороняється звертати стягнення та накладати арешт.

Підставами для зняття виконавцем арешту з усього майна (коштів) боржника або його частини є:

 1. отримання виконавцем документального підтвердження, що рахунок боржника має спеціальний режим використання та/або звернення стягнення на такі кошти заборонено законом;
 2. надходження на рахунок органу державної виконавчої служби чи приватного виконавця суми коштів, стягнених з боржника (у тому числі від реалізації майна боржника), необхідної для задоволення вимог усіх стягувачів, стягнення виконавчого збору, витрат виконавчого провадження та штрафів, накладених на боржника;
 3. отримання виконавцем документів, що підтверджують про повний розрахунок за придбане майно на електронних торгах;
 4. наявність письмового висновку експерта, суб’єкта оціночної діяльності - суб’єкта господарювання щодо неможливості чи недоцільності реалізації арештованого майна боржника у зв’язку із значним ступенем його зношення, пошкодженням;
 5. відсутність у строк до 10 робочих днів з дня отримання повідомлення виконавця, письмової заяви стягувача про його бажання залишити за собою нереалізоване майно;
 6. отримання виконавцем судового рішення про скасування заходів забезпечення позову;
 7. погашення заборгованості із сплати періодичних платежів, якщо виконання рішення може бути забезпечено в інший спосіб, ніж звернення стягнення на майно боржника;
 8. отримання виконавцем документального підтвердження наявності на одному чи кількох рахунках боржника коштів, достатніх для виконання рішення про забезпечення позову.

ВАЖЛИВО! У всіх інших випадках арешт може бути знятий за рішенням суду.

 

Боржник вправі звернутися до суду із позовом про зняття арешту з майна (коштів) боржника чи із скаргою на дії державного виконавця.

До такої позовної заяви чи скарги додаються:

 • Квитанція про сплату судового збору;
 • Копія ідентифікуючих документів заявника (напр. паспорт, код);
 • супровідний лист відділу державної виконавчої служби та постанова державного виконавця про накладення арешту на майно ( кошти) боржника;
 • роз’яснення виконавця щодо неможливості зняти арешт з майна (коштів) боржника;
 • довідка про відкритий рахунок, призначення рахунку (для зарахування заробітної плати, пенсії, тощо)
 • довідка з місця роботи/ пенсійне посвідчення/ довідка МСЕК про інвалідність.

 Також додають інші документи, що обґрунтовують право зняття арешту чи підтверджують вчинення дій виконавця із порушенням закону.

 

Підсудність справи визначена статтею 446 ЦПК України, де роз'яснено, що процесуальні питання, пов’язані з виконанням:

 • судових рішень у цивільних справах, вирішуються судом, який розглядав справу як суд першої інстанції, якщо інше не визначено цим розділом.
 • рішень інших органів (посадових осіб), вирішуються судом за місцем виконання відповідного рішення.

Судовий збір за подання позовної в порядку позовного провадження особа сплачується у розмірі 0,4 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб – в поточномі році сума судового збору складає 840,80 грн. (підпункт 2 пункту 1 частини другої статті 4 Закону України "Про судовий збір") крім випадків, коли особа звільнена від сплати судового збору.

Зразок позовної заяви про зняття арешту з майна (коштів) боржника та зразок скарги на дії державного виконавця можна знайти в мережі Інтернет на Довідково-інформаційна платформі правових консультацій «WikiLegalAid».

 

   Нагадуємо, що правову консультацію можна отримати звернувшись до Монастириського бюро правової допомоги за адресою вул. Шевченка,12 А м. Монастириська, 2-й поверх, 4- ий кабінет.

Наш телефон 2-12-72 

Гаряча телефонна лінія правової допомоги 0-800-213-103 (цілодобово).

 

 

 « повернутися до списку новин