Монастириська районна рада

Положення про помічника-консультанта депутата районної ради

ЗАТВЕРДЖЕНО
рішення районної ради
від 24 лютого2017 року № 165

 

ПОЛОЖЕННЯ
про помічника-консультанта депутата Монастириської районної ради

 

І.  Правовий статус помічника-консультанта депутата районної ради

 1. Депутат районної ради може мати до п’яти помічників-консультантів, які працюють на громадських засадах.

 2. Помічником-консультантом депутата районної ради може бути громадянин України, який має загальну середню освіту. Помічник-консультант депутата районної ради у своїй роботі керується Конституцією України та законодавством України, Регламентом роботи районної ради, а також Положенням про помічника-консультанта депутата районної ради.

 3. Персональний підбір кандидатур на посаду помічника-консультанта депутата районної ради, організацію їх роботи та розподіл обов’язків між ними здійснює особисто депутат районної ради, який несе відповідальність щодо правомірності своїх рішень.

ІІ. Помічник-консультант депутата районної ради має право:

 1. входити і перебувати у приміщеннях районної ради за пред’явленням посвідчення помічника-консультанта, дотримуючись встановленого порядку;

 2. одержувати підготовлену на ім’я депутата районної ради поштову й телеграфну інформацію, відправляти її за дорученням депутата районної ради;

 3. за дорученням депутата районної ради брати участь у організації вивчення громадської думки, потреб територіальних громад, інформувати про них депутата районної ради та вносити пропозиції щодо шляхів їх вирішення;

ІІІ. Помічник-консультант депутата районної ради зобов’язаний:

 1. дотримуватись вимог Конституції України, законодавства України, Положення про помічника-консультанта депутата районної ради та Регламенту роботи районної ради;
 2. при виконанні своїх обов’язків не допускати дій, що можуть негативно впливати на виконання повноважень депутата районної ради, утримуватися від заяв та вчинків, що компрометують депутата районної ради;
 3. за дорученням депутата районної ради вивчити питання, необхідні депутату районної ради для здійснення його депутатських повноважень, готувати по них відповідні матеріали;
 4. допомагати депутату районної ради в організації проведення звітів і зустрічей з виборцями, особистого прийому громадян;
 5. допомагати депутату районної ради в розгляді надісланих на його ім’я поштою або поданих на особистому прийомі виборцями пропозицій, заяв і скарг громадян та вирішення порушених у них питань;
 6. надавати депутату районної ради організаційно-технічну та іншу необхідну допомогу при здійсненні ним депутатських повноважень;
 7. дотримуватися високої культури спілкування з посадовими особами і громадянами, працівниками органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій та об’єднань громадян;
 8. систематично узагальнювати звернення виборців, інформувати депутата районної ради про підсумки узагальнень;
 9. забезпечувати схоронність документів, що надходять на ім’я депутата районної ради, контролювати надходження відповідей на депутатські звернення.

ІУ. Умови набуття повноважень помічника-консультанта депутата районної ради

 1. Помічник-консультант районної ради здійснює свої повноваження на громадських засадах;
 2. Підставою для набуття повноважень та видачі посвідчення помічника-консультанта депутата районної ради є письмове подання (звернення) депутата районної ради голові районної ради, в якому зазначається: прізвище, ім’я, по батькові особи, яка пропонується помічником-консультантом , освіта, місце роботи, посада, домашня адреса, контактний телефон. До письмового подання додаються: особиста заява особи, яка пропонується для виконання повноважень помічника-консультанта про згоду виконувати повноваження на громадських засадах, 1 фотокартка розміром 30х40 мм.
 3. Початком повноважень помічника-консультанта депутата районної ради вважається день видачі посвідчення.

У. Припинення повноважень на посаді помічника-консультанта депутата районної ради може бути у разі:

 1. припинення повноважень депутата районної ради;
 2. за письмовим поданням депутата районної ради;
 3. письмової відмови помічника-консультанта від виконання покладених на нього обов’язків;
 4. смерті особи, що обіймає посаду помічника-консультанта депутата районної ради;
 5. набрання законної сили обвинувальним вироком щодо помічника-консультанта депутата районної ради, яким його засуджено до покарання у вигляді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк;
 6. визнання судом недієздатним помічника-консультанта депутата районної ради;
 7. в інших випадках, передбачених чинним законодавством України.

УІ. Витрати, пов’язані з діяльністю помічника-консультанта депутата районної ради

 1. Канцелярські, поштові, телеграфні та телефонні витрати помічника-консультанта депутата районної ради, пов’язані з виконанням покладених на нього обов’язків, здійснюються за рахунок депутата районної ради.

УІІ. Видача посвідчення помічника-консультанта депутата районної ради

 1. Помічнику-консультанту депутата районної ради видається посвідчення, яке є основним документом, що посвідчує його повноваження.

 2. Посвідчення помічника-консультанта депутата районної ради має єдиний зразок і видається районною радою за письмовим поданням депутата районної ради. Посвідчення помічника-консультанта депутата районної ради вважається недійсним і підлягає обов’язковому поверненню у триденний строк з моменту припинення повноважень на посаді помічника-консультанта депутата районної ради.

УІІІ. Опис посвідчення помічника-консультанта депутата районної ради

 1. Посвідчення помічника-консультанта депутата районної ради являє собою картку білого кольору розміром 95 х 65 мм.
 2. Лицьовий бік посвідчення має такий вигляд:
 3. Фотографія помічника-консультанта депутата районної ради має бути розміром 30 х 40 мм і скріплюватися печаткою.

 4. На зворотній стороні посвідчення надруковані повноваження помічника-консультанта.