Монастириська районна рада
Монастириський район, Тернопільська область

Порядок складання запитів

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови районної ради
від 10 травня 2011 року №39


 

Порядок надання та оприлюднення
Монастириською районною радою публічної інформації

 1. Даний Порядок розроблено відповідно до Законів України «Про доступ до публічної інформації», «Про інформацію», «Про захист персональних даних», «Про місцеве самоврядування в Україні», Бюджетного кодексу України та інших нормативно-правових актів України.

 2. Цей Порядок визначає механізм надання Монастириською районною радою (далі – районна рада) запитувачам інформації (далі – Запитувач) публічної інформації та її оприлюднення.

 3. Публічна інформація районної ради оприлюднюється на офіційному сайті районної ради ( при наявності), на інформаційних стендах у приміщенні районної ради або в місцевих друкованих засобах інформації, ефірі місцевого радіомовлення, чи у інший, визначений головою районної ради, спосіб.

 4. Інформація, яка, згідно Закону України «Про доступ до публічної інформації» підлягає обов’язковому оприлюдненню, публікується невідкладно, але не пізніше п’яти робочих днів з дня затвердження документа.

 5. Проекти нормативно – правових актів, рішень районної ради оприлюднюються на інформаційних стендах у приміщенні районної ради не пізніш як за 20 робочих днів до дати їх розгляду з метою прийняття та знімається після опублікування затверджених нормативно - правових актів / рішень районної ради або у разі якщо такі не прийнято.

 6. Запитувачі інформації також можуть реалізувати право на доступ до інформації за інформаційним запитом.

 7. Запит подається Запитувачем в довільній формі або шляхом заповнення встановленої районною радою форми запиту на отримання публічної інформації.

 8. За результатами розгляду запиту приймається одне з рішень про:
 • задоволення запиту та надання відповіді;
 • відмову в задоволенні запиту на інформацію;
 • направлення запит належному розпоряднику з одночасним повідомленням про це запитувача;
 • відстрочку в задоволенні запиту на інформацію.
 1. Рішення, дії або бездіяльність відповідальної особи запитувач має право оскаржити до голови районної ради або до суду відповідно до Кодексу адміністративного судочинства України.