Монастириська районна рада
Монастириський район, Тернопільська область

Зразок запиту

Голові районної ради
Данилюку В.П.

______________________________________
(ПІБ (найменування) Запитувача

_____________________________________
(поштова адреса або адреса електронної пошти)

____________________________________
(номер телефону)

 

Запит на інформацію

Відповідно до статті 19 Закону України «Про доступ до публічної інформації», прошу надати мені (повідомити мене)

______________________________________________________________________________________________________________
(загальний опис інформації або вид, назва, реквізити чи зміст документа)

_______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________

Прошу надати відповідь у визначений законом термін. Відповідь надати:

Поштою

/Вказати поштову адресу/

Факсом

/Вказати номер факсу/

Електронною поштою

/Вказати E-mail/

В усній формі

/Вказати номер телефону/

____________ 201_ року                                                        _______________________
                                                                                                  (підпис запитувача)

 

Запит оформлено у ____________ відділі Монастириської районної ради

____________________________________.*
                (ПІБ, номер телефону)

 

Копію запиту отримав ____________________
                                              (Підпис)

 

ЗАРЕЄСТРОВАНО: від «___»________ 201_ року №___.

 

* у разі якщо з поважних причин (інвалідність, обмежені фізичні можливості тощо) особа не може подати письмовий запит, його має оформити відповідальна особа з питань запитів на інформацію, обов’язково зазначивши своє ім’я, контактний телефон, та надати копію запиту особі, яка його подала.        

 

 

 

Завантажити зразок Запиту на інформацію можна тут.